« »

Komíny

Komínové systémy     

 

VŠE O KOMÍNECH A KOMÍNOVÉ PROBLEMATICE

Vítejte na stránkách o komínech Schiedel. Komín je srdcem každého domu. Společnost Schiedel pro Vás komíny a jejich komponenty vyvíjí a testuje již 70 let. Který jiný výrobce to o sobě může říci? Vsaďte na kvalitu, která pro Vás znamená jistotu a bezpečí i do budoucna.

 Proč komín

Postavit vlastní dům, to je jedno z klíčových životních rozhodnutí.

Důležitou součástí každého domu je komín. Moderní komín je ale také důležité technické zařízení, které významně ovlivňuje provozní bezpečnost a účinnost otopné soustavy, ekonomiku vytápění a standard bydlení.
Vyžaduje promyšlení všech detailů - jde přece o vytvoření kvalitního prostředí pro zdravý a pohodový život celé rodiny.

  • Jakou koncepci vytápění zvolit?
  • Jaké topení a jaká paliva použít teď, která v příštích letech?
  • Na jaké změny musí být dům připraven?
  • Jakým způsobem je možné docílit nezávislost při vytápění domu?

Můžeme dnes s jistotou říci, čím bude nejvýhodnější topit například za 10 let? Nebo čím budeme moci topit?

 

Jistota, pohoda a nezávislost

To jsou naše tři hlavní poselství každému návštěvníku těchto stránek. V poslední době se množí rozmary počasí jako záplavy, vichřice nebo sněhové kalamity. Dochází k technickým poruchám a následným výpadkům dodávek elektřiny, plynu, tepla...

  • Jistota, že se budete mít vždy kde ohřát a nezaskočí Vás ani kalamitní situace.
  • Pohoda spojená s plápolajícím ohněm v krbu či krbových kamnech, který má nejen blahodárné účinky na naši psychiku, ale pomáhá nám zároveň šetřit náklady na topení.
  • Nezávislost na dodávaném topném médiu. S univerzálním komínem se můžete vždy rozhodnout čím topit, co je v daném okamžiku pro Vás nejvýhodnější. 

Univerzální komínové systémy Schiedel dávají záruku nejen jistoty a pohody bydlení, ale i nezávislosti pro celé generace. Stavba komína Schiedel přijde asi na 1 - 2 % nákladů hrubé stavby, což představuje malou částku ve srovnání s dlouhodobou jistotou spolehlivého zajištění tepla pro celou rodinu.

 

10 důvodů pro kvalitu Schiedel

70 let know-how
Schiedel je odborník v oblasti komínů a největší firma na světě, specializovaná výhradně na odvod spalin. Na jeho zkušenosti a profesionalitu se můžete vždy spolehnout. Jsme jediný skutečný výrobce komínových systémů v ČR.

Prověřená kvalita
Tenkostěnné profilované vložky a keramická vložka z technické keramiky s kruhovým průřezem a hladkým vnitřním povrchem, velice kvalitní izolace a správné dimenzování zaručují bezpečný odvod spalin nad střechu. Jako jedni z mála disponujeme vlastní výrobou + vlastním systémem kontroly výroby.

Požární bezpečnost
Značné rozdíly teplot spalin vyvolávají u levných vícevrstvých komínů tvorbu trhlin. Naproti tomu třívrstvé komíny Schiedel (komínová tvárnice – izolace – vložka), provedené v nejvyšší kvalitě UNI ADVANCED nebo dvouvrstvé (tvárnice s integrovanou izolací + vložka) u systému ABSOLUT, zajišťují komín bez trhlin a netěsností a to i v případě vyhoření sazí (teploty nad 1000°C).

Odolnost vůči vlhkosti
Při provozu moderních, energeticky úsporných kotlů, vzniká v komíně vlhko. Těsná keramická vložka a systém zadního odvětrání udržují komín suchý. Tím se ušetří za případnou sanaci prosáklých komínů.

Odolnost vůči korozi
Vlhkost není jen voda. Spalováním topného oleje, plynu, dřeva atd. se tvoří agresivní kyseliny. Profilovaná vložka i vložka z technické keramiky však odolávají této zátěži neomezeně a v porovnání s nimi vypadají ostatní materiály v komínech brzy opotřebovaně.

Vysoká životnost se zárukou
Na rozdíl od zděných komínů nabízejí originální komínové systémy Schiedel trojnásobnou 30letou záruku – při vyhoření, při působení vlhkosti a zároveň při poškození korozí. Naše záruky jsou jasně definované a díky dlouholetému působení na české trhu také věrohodné.

Keramické vyústění komína
Kovové části komínů korodují a vytvářejí slabá místa v komínovém průduchu. U komínů Schiedel, kde průduch tvoří pouze keramické vložky, nedochází k žádnému opotřebení. Tím jste bez starosti a ušetříte za drahé opravy.

Univerzálnost
Univerzální komíny Schiedel jsou určeny pro všechny typy topení a všechny aktuální a budoucí možné technologie vytápění. Při přechodu na jiné topné médium není třeba komíny vložkovat. Tak už dnes ušetříte svoje peníze.

Jednoduchá montáž
Schiedel nabízí dokonale sladěné stavební díly komínového systému od komínové paty až po ústí komína včetně příslušenství. Výsledek: krátká doba montáže, úspora nákladů a vyloučení montážních chyb.

Nová generace profilovaných keramických vložek
Profilované keramické vložky UNI ADVANCED jsou vyráběny novou technologií isostatickým lisováním. Splňují v maximální míře požadavky na odolnost vůči vysokým teplotám i vůči vlhkosti. Potvrzují to certifikáty státních zkušeben a průběžná interní kontrola kvality.

 

Tipy pro správnou specifikaci komínu

Jaký bude mít výkon?
Výkon spotřebiče v kW je důležitý pro stanovení správného průměru komína.

Jaký je navržený průměr komínu?
Potřebný průměr komína se stanoví na základě výkonu spotřebiče, druhu paliva, teploty spalin, účinné výšce komína, případně dalších faktorech. Průměr by měl být určen projektem nebo stanoven odborníkem. Ve sporných případech doporučujeme konzultaci s firmou Schiedel. Správně navržený průměr komína zaručuje nejen dobrý tah ale i úsporný provoz!.

Jak vysoký bude komín?
Výška se udává v metrech, zaokrouhlí se na nejbližší vyšší počet komínových tvárnic (3 ks na 1m). Výškou se rozumí celková výška komínu od paty po vyústění, tj. včetně nadstřešní části.

Jaké bude připojení spotřebiče?
Připojení spotřebiče je buď kolmé (pro většinu kotlů) nebo pod úhlem 45° (zpravidla pro krby).

Jak bude řešena nadstřešní část komínu?
Zvolte systémové řešení Schiedel a to komínový plášť, Final nebo obezdívku. Jiné způsoby zpravidla znamenají časté opravy komínové hlavy.

Jak bude zajištěn přívod vzduchu pro spalování?
Všechny tepelné spotřebiče potřebují ke spalování vzdušný kyslík. U běžných spotřebičů je vzduch nasáván z okolního prostoru. Ne vždy je tímto způsobem potřebné množství vzduchu zajištěno (malá kubatura místnosti, těsná okna a podobně). Výhodné je proto přivést potřebný vzduch větrací šachtou v komínovém tělese: nasávaný vzduch je navíc v šachtě předehříván a zvyšuje tak účinnost provozu.

Bude využita větrací šachta jiným způsobem?
Větrací šachta může sloužit nejen pro přívod vzduchu ke spotřebiči, ale může být využita naopak k odvětrání uzavřených prostor nebo jako tzv. víceúčelová šachta pro vedení některých svislých instalací. Je možno ji využít jako "ztraceného bednění", kde po vložení výztuže a zalití betonem může sloužit jako statické zajištění komínového tělesa.

Bude zajištěn přístup na střechu?
Platné normy a předpisy stanovují nutnost zřízení bezpečného přístupu ke komínové hlavě z důvodu revize a čištění. V případě, že toto není odpovídajícím způsobem zajištěno, osazují se v komínovém tělese, zpravidla v půdním prostoru, druhá komínová dvířka.

Jaký význam bude mít alternativní vytápění?
Komínový průduch pro alternativní vytápění by měl být standardem moderního bydlení. Poskytuje jistotu nezávislost, bezpečí a pohodu.