« »

Stavby a opravy komínů

Naše společnost Vám nabízí jak stavbu komínových systémů, tak rekonstrukce a opravy starých komínů. Provádíme stavby, sanace, rekonstrukce, opravy, frézování, vložkování a revize komínů.

 

Komínové vložky:

Hlavní funkcí každého komínu je odvod spalin z objektu. Tato funkce však může být působením času snížena. V takovýchto případech přichází na řadu sanace nebo vložkování komínu za pomocí komínových vložek. Komínové vložky je často potřeba využít i v případech, kdy na komín napojujeme nové spalovací zařízení a potřebujeme jím tak odvádět nový druh spalin, na který dosavadní komín není uzpůsoben.

Spolehněte se v těchto případech na prověřeného odborníka a dodavatele komínových vložek. Společnost EKO KOMÍNY nabízí širokou škálu flexibilních i nerezových komínových vložek. Komínové vložky s kompletním sortimentem kolen, redukcí a nástavců se využívají nejen pro již zmíněné sanace a vložkování komínů, ale také k realizaci společných i samostatných kouřovodů.

S pomocí našich vysoce kvalitních nerezových komínových vložek zajistíte bezpečný odvod spalin z každého objektu. Všem klientům navíc poskytujeme odborné poradenství, díky čemuž eliminujeme riziko, že si koupíte pro Váš případ jakkoliv nevyhovující komínové vložky. Nechte se vtáhnout do světa nerezových komínových vložek, ve kterém Vás velmi rádi uvítáme.

 

Vložkování komínů:

Vložkování komínů je nutné provádět vždy, když se stará vložka stane nevyhovující (pronikání zápachu spalin do objektu, pronikání kondenzátu do stěn komínového tělesa) nebo když přecházíme na jiné palivo. Vložkování komínu je relativně náročný stavební zásah do komína a je více než vhodné jej svěřit profesionální firmě.

Před samotným započetím prací je nutné si uvědomit, že vložkování komínu způsobí zúžení jeho průduchu. Pokud by průduch pro novou vložku nebyl dostačující, lze komín rozšířit tzv. frézováním. Rovněž v takovém případě je nutné předběžné posouzení komína odbornou firmou.

Naše společnost se vložkováním komínů zabývá již řadu let a tak si v případě spolupráce s námi můžete být za každých okolností jistí, že veškeré práce i případné stavební úpravy (frézování) provedeme s maximální profesionalitou a odborností. Svěřte svůj komín do rukou firmy, které můžete důvěřovat.