« »

Stavby a opravy komínů

Naše společnost Vám nabízí jak stavbu komínových systémů, tak rekonstrukce a opravy starých komínů. Provádíme stavby, sanace, rekonstrukce, opravy, frézování, vložkování a revize komínů.

 

Komínové vložky:

Hlavní funkcí každého komínu je odvod spalin z objektu. Tato funkce však může být působením času snížena. V takovýchto případech přichází na řadu sanace nebo vložkování komínu za pomocí komínových vložek. Komínové vložky je často potřeba využít i v případech, kdy na komín napojujeme nové spalovací zařízení a potřebujeme jím tak odvádět nový druh spalin, na který dosavadní komín není uzpůsoben.

Spolehněte se v těchto případech na prověřeného odborníka a dodavatele komínových vložek. Společnost EKO KOMÍNY nabízí širokou škálu flexibilních i nerezových komínových vložek. Komínové vložky s kompletním sortimentem kolen, redukcí a nástavců se využívají nejen pro již zmíněné sanace a vložkování komínů, ale také k realizaci společných i samostatných kouřovodů.

S pomocí našich vysoce kvalitních nerezových komínových vložek zajistíte bezpečný odvod spalin z každého objektu. Všem klientům navíc poskytujeme odborné poradenství, díky čemuž eliminujeme riziko, že si koupíte pro Váš případ jakkoliv nevyhovující komínové vložky. Nechte se vtáhnout do světa nerezových komínových vložek, ve kterém Vás velmi rádi uvítáme.

 

Vložkování komínů:

Vložkování komínů je nutné provádět vždy, když se stará vložka stane nevyhovující (pronikání zápachu spalin do objektu, pronikání kondenzátu do stěn komínového tělesa) nebo když přecházíme na jiné palivo. Vložkování komínu je relativně náročný stavební zásah do komína a je více než vhodné jej svěřit profesionální firmě.

Před samotným započetím prací je nutné si uvědomit, že vložkování komínu způsobí zúžení jeho průduchu. Pokud by průduch pro novou vložku nebyl dostačující, lze komín rozšířit tzv. frézováním. Rovněž v takovém případě je nutné předběžné posouzení komína odbornou firmou.

Naše společnost se vložkováním komínů zabývá již řadu let a tak si v případě spolupráce s námi můžete být za každých okolností jistí, že veškeré práce i případné stavební úpravy (frézování) provedeme s maximální profesionalitou a odborností. Svěřte svůj komín do rukou firmy, které můžete důvěřovat.

 

Frézování komínů:

Frézování komínů je nezbytnou stavební úpravou v případě, že potřebujete rozšířit průduch svého komínu. Nejčastěji se provádí z důvodu potřeby vyvložkovat komín širší vložkou. Jakkoliv je frézování komínů běžnou činností, jeho špatné provedení může ohrozit funkčnost i bezpečnost komínu. Proto doporučujeme nechat frézování komínů a komínových systémů na nás. Své služby poskytujeme nejen v Praze, ale v rámci celé ČR.

 

Kompletní sanace komínů:

Kromě toho nabízíme také kompletní sanace komínů. Ty jsou nezbytné z toho důvodu, že agresivita spalin procházející komínem může v čase ohrozit jeho funkčnost i bezpečnost. Sanace komínů u nás provádějí jen zkušení a proškolení pracovníci, díky čemuž se můžete spolehnout na profesionalitu odvedené práce. Obraťte se na naši společnost se sídlem v Praze a přesvědčte se o kvalitě našich služeb na vlastní kůži.

 

Revize komínů:

Podle Nařízení vlády č.91/2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv je nutné provádět revize komínů a to vždy při uvádění komínu do provozu nebo po provedení stavební úpravy. V případě nedodržení tohoto nařízení vám hrozí nejen finanční pokuta, ale zejména riskujete svůj majetek a mnohdy také své zdraví. S námi se těmto rizikům můžete vyhnout. Nabízíme profesionální revize vašich komínů. Díky mnohaletým zkušenostem v oboru můžeme svým klientům garantovat odborné provedení revize komínu, vystavení potřebné písemné zprávy i individuální a přátelský přístup ke každému z nich. Revize komínu bývá často mylně zaměňována s kontrolou komínu. Tu je podle výše zmíněného Nařízení vlády č. 91/2010 nutné provádět pravidelně každý rok. Rovněž kontrola komínů je samozřejmou součástí našich služeb.

 

Dále nabízíme:

Přemístění komínové odbočky

premisteni KVBrez premisteni KVBnalep

Komínová odbočka 90° a 45°............Komínová odbočka 90° a 45°
pro vložení do těla potrubí .......
pro nalepení na povrch potrubí

 

premisteni KVBpostup

Postup montáže
při přemístění komínové odbočky

Nově lepená odbočka musí být umístěna vždy nad zaslepeným otvorem původní odbočky!!! Otvor pro přilepení nové odbočky musí být proveden vždy do celé nepoškozené vložky KV!!!.

A. Vyústění původní komínové odbočky odřízneme a vytvoříme na novém místě čtvercový otvor v plašťové tvárnici a odstraníme izolaci průduchu. Na šamotovém potrubí si zakreslíme požadovaný otvor, který následně vyřízneme.

B. Vytvoříme si záslepku původní komínové odbočky, kterou přilepíme a zajistíme pro správné vytvrdnutí. Zbývající prostor vyplníme izolací.

C. Do připraveneho otvoru nalepíme vhodnou odbočku a opět zajistíme. Prostor mezi odbočkou a pláštěm komína vyplníme izolací sopouchu IS.

 

 

Přemístění komínového čističe

premisteni cistic

 

 

 

Rámeček komínového čističe
pro nalepení na povrch potrubí

 

premisteni cisticpostup

Postup montáže
při přemístění čistícího otvoru

A. Na požadovaném místě v plašťové tvárnici vyřízneme obdélníkový otvor odpovídající velikosti komínových dvířek DEM nebo DEK. Na šamotovém potrubí si zakreslíme otvor ve velikosti rámečku čističe, který následně vyřízneme.

B. Do připraveneho otvoru nalepíme nový rámeček čističe a zajistíme pro správné vytvrzení.

                                                                       C. Na původní čistící otvor nalepíme záslepku a opět zajistíme.